Katowickie Centrum Onkologii

Wykonaliśmy automatykę oraz okablowanie central wentylacyjnych w sali hybrydowej w Katowickim Centrum Onkologii.

Centrala wentylacyjna

Górażdże Cement

Dla Górażdże Cement wykonaliśmy automatykę oraz okablowanie centrali VTS obsługującej salę kolumnową.

Automatyka oraz okablowanie centrali VTS

ROCA Polska

W pomieszczeniu biurowym ROCA Polska wykonaliśmy kompletną wentylację nawiewno-wywiewną oraz system VRF na urządzeniach Mitsubishi.

Wentylacji nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu biurowym ROCA Polska